URL: czss-ck.hr/?Stru%C4%8Dni_%C4%8Dlanci

Stručni članci
 

 

Udruge - pokretači i nositelji razvoja sivilnog društva 

Važnost socijalne usluge - pomoć u kući u procesu deinstitucionalizacije

Zdrava obitelj

Strategija razvoja edukacijsko - rehabilitacijske podrške i skrbi u Međimuskoj županiji

Uloga Centra u procesu deinstitucionalizacije socijalnih usluga

Što se podrazumijeva pod pojmom nasilničko ponašanje u obitelji

Plan sigurnosti

Postupanje Centra po prijavi nasilja