Centar za socijalnu skrb Čakovec

Nalazite se:  Home > Pristup informacijama

Pristup informacijama


Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13).
Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama kao i na ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama, putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti i načelu raspolaganja informacijom.
Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakon obvezuje tijela javne vlasti na objavljivanje potpunih i točnih informacija. Tijela javne vlasti moraju učiniti dostupnim sve informacije koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru i obvezna su omogućiti pristup informacijama te ponovnu uporabu informacija.
Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti obvezno je omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva. Zakonom se određuju slučajevi kada tijela javne vlasti imaju pravo uskrati određenu informaciju.
Protiv rješenja podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje kao neovisnom državnom tijelu za zaštitu prava na pristup informacijama.


Pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija u Centru za socijalnu skrb ostvaruje se zahtjevom koji može biti podnijet usmeno ili pismenim putem.


Usmeni zahtjev može se podnijeti osobno u službenim prostorijama Centra za socijalnu skrb Čakovec, u pisarnicu, radnim danom u uredovnom vremenu od 7,00 do 15,00 sati te telefonskim putem.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazaca zahtjeva za pristup informacijama/zahtjeva za ponovnu uporabu informacija, koje možete poslati:
• na adresu Centra za socijalnu skrb Čakovec, J. Gotovca 9, 40 000 Čakovec;
• na broj fax-a: 040/ 391-937
• elektroničkom poštom na adresu: info@czss-ck.hr ili
• donijeti osobno u Centar za socijalnu skrb Čakovec, Čakovec, J. Gotovca 9, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.
Za dodatne informacije molimo nazovite službenika za informiranje na broj telefona: 040/ 391 923.

 

Odluka o određivanju službenika za informiranje
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija
Zakon o pravu na pristup informacijama /“Narodne novine“, broj 25/13/ 
Godišnje izvješće.pdf
• Godišnje izvješće.csv

 

Dobrodošli!

Centar za socijalnu skrb Čakovec

 

 

13-07-18

Projekt "Želim obrazovanje i posao"

12-07-2018

Projekt "Evo me"

25-04-2018

Natječaj za radno mjesto stručni radnik - socijalni radnik/ca (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

 

10-01-2018

Natječaj za radno mjesto stručni radnik - pravnik (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

 

04-10-2017

Dana 29. rujna 2017. godine u Narodnim novinama objavljen je natječaj za dodjelu "Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2017. godini LINK 

 

26-09-2017

Interni natečaj za imenovanje predstojnika/ce u Podružnici Mursko Središće

21-8-2017

Obavijest za učenike srednje i osnovne škole sa zahtjevom - ZAHTJEV

 

21-8-2017.

Interni natječaj za predstojnice u Prelogu i M. Središću

 

11-08-2017

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Čakovec

 

02-05-2017

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Čakovec

05-10-2016

Na stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih objavljen je Natječaj za dodjelu "Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2016. godini LINK

 

 06-09-2016

 Obavijest o sufinanciranju udžbenika za srednje škole LINK

14-06-2016

 Natječaj za radno mjesto socijalni radnik (m/ž) jedan izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme 

26-11-2015

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Međimurske županije izradilo je prigodan (kratki) film na temu obiteljskog nasilja, tj. nasilja nad ženama "Odbijam biti statistika" 


29-09-2015

Na stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih objavljen je Natječaj za dodjelu "Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2015. godini LINK

 

08-09-2015

Obavijest za korisnike ZMN- besplatni udžbenici Objave i natječaji
LINK

 

21-05-2015

Natječaj za radno mjesto stručni radnik – socijalni pedagog (m/ž) u Podružnici Obiteljski centar LINK

 

10-06-2015

Natječaj za radno mjesto psiholog, pravnik, administrator, 2 socijalna radnika
LINK

 

01-07-2015

Natječaj za radno mjesto psiholog, pravnik
LINK 

 

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Ulaz