URL: czss-ck.hr/?Objave_i_natje%C4%8Daji___Obavijesti

Obavijesti

OBAVIJEST:

Javni naručitelj: Centar za socijalnu skrb Čakovec, J. Gotovca 9, zastupan po ravnateljici Antoniji Canjuga, dipl. soc. radnici, suglasan je da se objavi Ugovor o javnim uslugama iz Dodatka II B, koji je sklopljen dana 09.07.2013.g. s pružateljem usluga, glede obavljanja usluga tjelesne i tehničke zaštite objekata, osoba i imovine.