Centar za socijalnu skrb Čakovec

Nalazite se:  Home > O nama > Podružnica Prelog

Podružnica Prelog

 

PODRUŽNICA PRELOG

Podružnica Prelog Centra za socijalnu skrb Čakovec osnovana je krajem 2007.g. a teritorijalna joj nadležnost pokriva područje donjeg Međimurja sa oko 25,500 stanovnika, odnosno općine Prelog (grad Prelog, Čehovec, Oporovec, Otok, Čukovec, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec) općine Donji Vidovec, općina Kotoriba, općina Donja Dubrava, općina Donji Kraljevec (Donji Hrašćan, Donji Kraljevec, Donji Pustakovec, Hodošan, Palinovec, Sveti Juraj u Trnju) općina Sveta Marija (Sveta Marija i Donji Mihaljevec), općina Goričan.

U istoj su stalno zaposlena pet djelatnika, tri VSS diplomirane socijalne radnice, pravnica i administrativni djelatnik.

Područje djelatnosti odnosi se na odjel novčanih naknada i odjel za odrasle osobe. 
Slijedom navedenog rješavamo u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi osim obiteljsko pravne zaštite i smještaja djece izvan vlastite obitelji. 
Isto podrazumijeva priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu, naknadu za troškove stanovanja, pravo na troškove ogrijeva, naknada za osobne potrebe korisnika smještaja, jednokratne naknade, naknade u vezi s obrazovanjem, osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, naknada do zaposlenja te socijalne usluge (prva socijalna usluga, usluga savjetovanja i pomaganja pojedincu, usluga savjetovanja i pomaganja obitelji, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija), smještaj, boravak, organizirano stanovanje) poslovi skrbništva za odrasle osobe (prijedlozi za lišenje poslovne sposobnosti, imenovanje posebnih i stalnih skrbnika, odobrenja za raspolaganja prihodima i imovinom, odobrenja kupoprodaje nekretnina, traženje i brisanje zabilježba nad nekretninama u vlasništvu štićenika). Dio tih poslova obavlja se timski odnosno uz suradnju pravnika i socijalnog radnika iz odjela za novčane naknade odnosno odjela za odrasle osobe u pogledu utvrđivanja obveze doprinosa troškovima uzdržavanja i smještaja te naknada štete. 
Uz navedeno odjel za odrasle osobe obuhvaća poslove posredovanja prije rastave braka kada nema zajedničke mldb. djece, postupanje u slučaju prijave nasilničkog ponašanja u obitelji, davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima o obiteljskim i socioekonomskim prilikama korisnika (ispunjavanje socijalnih anketa, davanja mišljenja o korištenju izvankaznioničkih pogodnosti, utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za otpust iz državljanstva).

Osim spomenutog djelatnost Podružnice prema upisu u Glavnu knjigu sudskog registra obuhvaća: 
- provođenje izvršenja rješenja o pravima iz socijalne skrbi
- vođenje propisanih očevidnika
- izdavanje uvjerenja i drugih potvrda


drugi stručni poslovi:

 - poticanje, organiziranje i provođenje aktivnosti sa svrhom sprečavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
- obavještavanje stručne i druge javnosti o provođenju djelatnosti socijalne skrbi, poticanje prava korisnika, iniciranje i provođenje socijalne akcije u cilju poboljšanja kvalitete života socijalno osjetljivih skupina
- iniciranje primjena mjera obiteljsko pravne zaštite ili drugih prava u skladu sa posebnim zakonima 
- obavljanje i drugih poslova utvrđenih zakonom i Statutom Centra.

 

 

Kontakt podaci:


Uredovno vrijeme Podružnice Prelog je ponedjeljak, srijeda i petak od 8-12 sati.

Centar za socijalnu skrb Čakovec, Podružnica Prelog,
K.Zvonimira 9, 40323 Prelog

Maja Sabol Žganec, dipl. pravnica- Predstojnica i Odjel za odrasle i novčane pomoći, tel:040/646-572, 

• e-mail: maja.sabolzganec©socskrb.hr
• fax 040/ 646 582

Grad Prelog, Općina Donja Dubrava, Općina Kotoriba, Općina Donji Vidovec, Općina Sveta Marija, Općina Donji Kraljevec, Općina Goričan

 

Općina Goričan, Općina Donji Kraljevec

Emilija Hatlak, mag.soc.rada- Odjela za odrasle i novčane pomoći

tel:040/645-708

Općina Kotoriba, Općina Donji Vidovec , Općina Donja Dubrava

Ivana Vranović, mag.soc.rada- Odjel za odrasle i novčane pomoći
tel:040/645-718

Grad Prelog, Općina Sveta Marija

Genoveva Krsnik, mag.soc.politike- Odjela za odrasle i novčane pomoći
tel:040/645-718

 

Roland Tomašić, administrativni djelatnik, centrala: 040/646-573; fax 040/646-572

 

Dobrodošli!

Centar za socijalnu skrb Čakovec

 

01-10-2018

Adoptin Vikend posvojenja u Čakovcu 5. i 6. 10. 2018. godine

 

 01-10-2018

Objava projekta "Želim obrazovanje i posao"

Prijavnica

 

18-09-2018

 

Raspisan natječaj za dodjelu "Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2018. godini LINK

 

13-07-18

Projekt "Želim obrazovanje i posao"

12-07-2018

Projekt "Evo me"

25-04-2018

Natječaj za radno mjesto stručni radnik - socijalni radnik/ca (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

 

10-01-2018

Natječaj za radno mjesto stručni radnik - pravnik (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

 

04-10-2017

Dana 29. rujna 2017. godine u Narodnim novinama objavljen je natječaj za dodjelu "Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2017. godini LINK 

 

26-09-2017

Interni natečaj za imenovanje predstojnika/ce u Podružnici Mursko Središće

21-8-2017

Obavijest za učenike srednje i osnovne škole sa zahtjevom - ZAHTJEV

 

21-8-2017.

Interni natječaj za predstojnice u Prelogu i M. Središću

 

11-08-2017

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Čakovec

 

02-05-2017

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Čakovec

05-10-2016

Na stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih objavljen je Natječaj za dodjelu "Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2016. godini LINK

 

 06-09-2016

 Obavijest o sufinanciranju udžbenika za srednje škole LINK

14-06-2016

 Natječaj za radno mjesto socijalni radnik (m/ž) jedan izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme 

26-11-2015

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Međimurske županije izradilo je prigodan (kratki) film na temu obiteljskog nasilja, tj. nasilja nad ženama "Odbijam biti statistika" 


29-09-2015

Na stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih objavljen je Natječaj za dodjelu "Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2015. godini LINK

 

08-09-2015

Obavijest za korisnike ZMN- besplatni udžbenici Objave i natječaji
LINK

 

21-05-2015

Natječaj za radno mjesto stručni radnik – socijalni pedagog (m/ž) u Podružnici Obiteljski centar LINK

 

10-06-2015

Natječaj za radno mjesto psiholog, pravnik, administrator, 2 socijalna radnika
LINK

 

01-07-2015

Natječaj za radno mjesto psiholog, pravnik
LINK 

 

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Ulaz