Centar za socijalnu skrb Čakovec

Nalazite se ovdje: Home > O nama > Podružnica Obiteljski centar

Podružnica Obiteljski centar

O nama:

 

Sukladno čl. 276. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13) Obiteljski centar Međimurske županije prestaje s radom i pripaja se Centru za socijalnu skrb Čakovec, na način da s danom 01.01.2014. godine Centar za socijalnu skrb Čakovec preuzima poslove, radnike, novčana sredstva, opremu, arhivu, dokumentaciju i sredstva za rad Obiteljskog centra.

 

Podružnica obiteljski centar obavlja djelatnosti kako slijedi:

 

- savjetodavnu uslugu koja se odnosi na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose

- razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima

- razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima

- organiziranje i provođenje edukacije posvojitelja

- obiteljsku medijaciju

- poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva

- poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti.

- na temelju javnih ovlasti Podružnica obavlja poslove vezane uz obavljanje djelatnosti dadilje:

- odlučuje u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje, odlučuje u prvom stupnju o upisu dadilje u imenik dadilja te upisu pomoćnih dadilja u imenik pomoćnih dadilja, vodi registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje te imenike dadilja i pomoćnih dadilja, provodi stručni nadzor nad provedbom posebnog propisa kojim se uređuje djelatnost dadilja.

 

Podružnici Obiteljski centar možete se obratiti u svim situacijama kada je Vama ili Vašoj obitelji potrebna stručna pomoć, savjet ili potpora – u vezi s brakom, roditeljstvom ili nošenjem sa svakodnevnim pitanjima i problemima na koje nailazite.

 

Savjetovalište za roditelje i djecu - podrška roditeljima u roditeljskim izazovima te pri poteškoćama u cjelokupnom funkcioniranju obitelji (narušeni odnosi roditelja i djece, teškoće u komunikaciji unutar obitelji, pitanja vezana uz trudnoću i novo roditeljstvo, posvojenje i udomiteljstvo, teškoće obitelji u prilagodbi na bolest, invaliditet, gubitak člana obitelji, prilagodba na dolazak novog člana obitelji - brata ili sestru, pomajku ili poočima, teškoće u odgoju djece ili u prilagodbi obitelji na neke razvojne poteškoće (adolescencija, početak škole), ovisnosti, nasilja...).

 

Bračno i partnersko savjetovanje  - podrška bračnim partnerima da ostvare dobru i kvalitetnu komunikaciju i odnos, što je temelj i daljnjim kvalitetnim obiteljskim odnosima (teškoće vezane uz funkcioniranje u braku, prekidu braka, razvodu, dogovori oko daljnjeg funkcioniranja pri razvodu ili razlazu, nasilje u obitelji).

 

Pravno savjetovalište - za sva pitanja vezana uz pravnu problematiku obitelji (prava jednoroditeljskih obitelji, brakorazvodni postupak, reguliranje druženja roditelja koji ne živi s djetetom, pravo djeteta na roditeljsku skrb, uzdržavanje ili skrbništvo, prava na temelju Zakona o socijalnoj skrbi, nasilja u obitelji, roditeljskim pravima, radnim odnosima ili imovinska pitanja).

 

Zaposlenici i kontakt:


Predstojnica podružnice:

Lidija Vinković, dipl. soc. radnica, 040/395 926 


Stručne djelatnice:

Jelena Ptiček Perković, mag. psihologije, 040/395-927

Tamara Žganec, mag. pead. soc., 040/395-933

Dijana Miri, prof. soc. pedagog, 040/395-902

Kristina Zorčec, dipl. soc. radnica, 040/395-933

Tina Mlinarec, mag. paed. soc., 040/395-902

Dijana Bačani, mag. psihologije, 040/395-927

Josipa Krsnik, mag. psihologije, 040/395-927

Tanja Strbat, mag. soc. rada, 040/395-933

 

 

Više informacija o aktivnostima odnosno predavanjima, radionicama i programima koje organiziramo te ukoliko Vam je potrebno savjetovanje možete nas kontaktirati na gore navedene brojeve telefona ili na broj 040/395 933, e-mail: obiteljski@czss-ck.hr

 

 

Gdje se nalazimo:

Ulica Matice hrvatske 1b, Čakovec 

 

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, četvrtak: 08,00-19,00

Utorak, srijeda i petak: 08,00-16,00


Izbornik

Ulaz

nach oben