Centar za socijalnu skrb Čakovec

Nalazite se ovdje: Home > O nama > Podružnica Mursko Središće

Podružnica Mursko Središće


Frankopanska 3, 40 315 Mursko Središće

Tel:040/543-610, 543-609, 543-721 i 543-695
Fax:040/543-773

Podružnica Mursko Središće je nadležna za slijedeće područje Međimurske županije:

Grad Mursko Središće
Općina Selnica
Općina Sveti Martin na Muri
Općina Vratišinec
Općina Podturen

Područje djelatnosti odnosi se na odjel novčanih naknada i odjel za odrasle osobe. 
Slijedom navedenog rješavamo u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi osim obiteljsko pravne zaštite i smještaja djece izvan vlastite obitelji. 
Isto podrazumijeva priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu, naknadu za troškove stanovanja, pravo na troškove ogrijeva, naknada za osobne potrebe korisnika smještaja, jednokratne naknade, naknade u vezi s obrazovanjem, osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, naknada do zaposlenja te socijalne usluge (prva socijalna usluga, usluga savjetovanja i pomaganja pojedincu, usluga savjetovanja i pomaganja obitelji, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija), smještaj, boravak, organizirano stanovanje) poslovi skrbništva za odrasle osobe (prijedlozi za lišenje poslovne sposobnosti, imenovanje posebnih i stalnih skrbnika, odobrenja za raspolaganja prihodima i imovinom, odobrenja kupoprodaje nekretnina, traženje i brisanje zabilježba nad nekretninama u vlasništvu štićenika). Dio tih poslova obavlja se timski odnosno uz suradnju pravnika i socijalnog radnika iz odjela za novčane naknade odnosno odjela za odrasle osobe u pogledu utvrđivanja obveze doprinosa troškovima uzdržavanja i smještaja te naknada štete. 
Uz navedeno odjel za odrasle osobe obuhvaća poslove postupanja u slučaju prijave nasilničkog ponašanja u obitelji, davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima o obiteljskim i socioekonomskim prilikama korisnika (ispunjavanje socijalnih anketa, davanja mišljenja o korištenju izvan kaznioničkih pogodnosti, utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za otpust iz državljanstva).

Osim spomenutog djelatnost Podružnice prema upisu u Glavnu knjigu sudskog registra obuhvaća: 
- provođenje izvršenja rješenja o pravima iz socijalne skrbi
- vođenje propisanih očevidnika
- izdavanje uvjerenja i drugih potvrda


drugi stručni poslovi:

 - poticanje, organiziranje i provođenje aktivnosti sa svrhom sprečavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema
- obavještavanje stručne i druge javnosti o provođenju djelatnosti socijalne skrbi, poticanje prava korisnika, iniciranje i provođenje socijalne akcije u cilju poboljšanja kvalitete života socijalno osjetljivih skupina
- iniciranje primjena mjera obiteljsko pravne zaštite ili drugih prava u skladu sa posebnim zakonima 
- obavljanje i drugih poslova utvrđenih zakonom i Statutom Centra.

Rad Podružnice je organiziran u slijedećim odjelima:

Predstojnica Podružnice je Jelena Turk Deban dipl.socijalna radnica.

Općina Sveti Martina na Muri

Jelena Turk Deban, dipl. socijalna radnica - Predstojnica i Odjel za odrasle osobe i novčane naknade,

tel:040/543-610
e-mail: jelena.turk-deban©socskrb.hr
fax 040/543-773

 

Općina Selnica i općina Podturen 

Tanja Tkalec, dipl. socijalna radnica - Odjel za odrasle osobe i novčane naknade
tel:040/543-609

 


Grad Mursko Središće i općina Vratišinec

Alenka Marodi Horvat, mag.soc.rad - Odjel za odrasle osobe i novčane naknade
tel:040/543-721

 

 

PRAVNI POSLOVI

Ivan Lesjak, mag. prava tel: 040/543-695

 

ADMINISTRATIVNI REFERENT

 
Valerija Brezovački

 

Ulaz

nach oben