URL: czss-ck.hr/?O_nama___Kontakti_i_lokacija

Kontakti i lokacija

 

CENTAR ČAKOVEC  CENTRALA 040 / 391-920; e-mail: info@czss-ck.hr

                                   

 

RAVNATELJICA 


ALENKA BILIĆ, dipl. socijalna radnica, e-mail adresa: alenka.bilic@socskrb.hr 

 


PRIJEMNI URED

Miroslava Vereš Benčik, dipl. socijalna radnica, tel: 040/391-922

 

 

 

ODJEL ZA DJECU, MLADEŽ I OBITELJ

 

Jelena Haluga Novak, dipl.iur., voditeljica Odjela za djecu, mladež i obitelj, email: jelena.haluga-novak©socskrb.hr, tel: 040/391-958

 

 

Josipa Vibović, dipl.soc.radnica, tel:  040/391-955 - TEREN

Marijana Zrna, dipl.soc.radnica, tel: 040/391-951 - TEREN

Ivana Majnarić, dipl.soc.radnica, tel: 040/391-929 - TEREN

Jelena Logožar, dipl.soc.radnica, tel040/391-947 - TEREN

Maja Toplek Kamenar, dipl.soc.radnica,tel: 040/391-941 - TEREN

Radmila Ambramović, dipl.csoc.radnica, tel: 040/391-944 - TEREN

Elvira Maltar, dipl.soc.radnica, tel: 040/391-956 - TEREN


Milenko Perković, dipl.pravnik, tel: 040/391-948 

Majda Bujan, mag.iur., tel: 040/391-296

Nikolina Maksimović, dipl.iur., (za mjere obiteljsko pravne zaštite djece), tel: 040/386-252

 

Biljana Crnčević Lapat, dipl.psiholog, tel: 040/391-945

Andrea Štampar Lesjak, dipl.psiholog, tel: 040/391-954

Vida Drenški, dipl.psih, tel: 040/391-949

 

 

STRUČNA CJELINA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 

Gordana Korpić, dipl-soc.radnica, tel: 040/391-927 - TEREN

Antonija Canjuga, dipl.soc.radnica, tel: 040/386-254 - TEREN

Franjo Kocijan, dipl.soc.radnik, tel: 040/391-953 - TEREN

 

 

STRUČNA CJELINA ZA MALOLJETNIČKU DELIKVENCIJU

 

Jelena Wrana Kovač, dipl.pedagog, tel: 040/391-921

Jelena Čugalj, soc.pedagog, tel: 040/391-943

Branka Šalamon, dipl.soc.radnica, tel: 040/391-939


 

ODJEL ZA ODRASLE OSOBE I NOVČANE NAKNADE


Melita Horvat, mag.soc.rada, voditeljica Odjela za odrasle osobe i novčane naknade - TEREN

email: melita.horvat©socskrb.hr; tel:040/391-932 (soba br: 45)

Nives Črep, mag soc.rada (zamjena za Petru Braniša) - tel: 040/385-069 (soba br: 36) - TEREN

Mateja Krčar, mag.soc.rada -  tel: 040/390-958 (soba br: 42)  - TEREN

Mirna Bojićdipl.soc.radnica - tel: 040/391-930 (soba br: 43) - TEREN

Vesna Lepen Vidračdipl.soc.radnica - tel: 040/391-950 (soba br: 46) - TEREN

Branka Marciuš, dipl.soc.radnica - tel: 040/391-931 (soba br: 40) - TEREN

Olga Špirk Balidipl.soc.radnica, tel:040/391-924 (soba br: 41)-  TEREN

 

Martina Kovačić-Lesarmag.soc.rada i soc.politike - tel: 040/391-925 (soba br: 44)  - TEREN

 

Josipa Brezničarmag.soc.politike - tel: 040/391-297 (soba br: 48) - TEREN

 

 

Helena Majsen, dipl.iur., tel: 040/386-253 (soba br: 14)

Ivana Marković, dipl.iur., tel: 040/391-923 (soba br: 49)

Aida Babović, dipl.iur., tel: 040/391-942 (soba br: 47)

Rajna Kojter, mag.iur., -tel: 040/386-255 (soba br: 16)

 


STRUČNA CJELINA ZA UDOMITELJSTVO

 

Melita Novak Ban, dipl.soc.rad, tel: 040/391-952

Petra Takač, mag.psih, tel: 040/391-946

 

RAČUNOVODSTVO


SANJA HORVAT, voditelj, 391 933     fax: 391 936
VESNA TROPŠA, zamjena: MARTA NESTIĆ               391 938
NEVENKA VUKOV            391 935
LAURA HRANILOVIĆ        391 934
BISERKA TARANDEK       391 959
 

PISARNICA

RUŽICA HORVAT      391 928       fax: 391 936
DEJAN DOKLEJA      391 957
MARINA BREST- zamjena LEA STRBAT   391 957

 

 

PODRUŽNICA PRELOG


ODJEL ZA ODRASLE OSOBE NOVČANE POMOĆI

 

Maja Sabol Žganec, dipl.iur. - Predstojnica -TEREN

Tel: 040/646-572; e-mail: maja.sabolzganec@socskrb.hr

Fax: 040/646-582

 

Emilija Hatlak, mag. soc. rada, tel:040/645-708 - TEREN

Ivana Vranović, mag. soc. rada,  tel: 040/645-718  - TEREN

Genoveva Krsnik, mag. soc. politike, tel:040/645-718 - TEREN

  

ROLAND TOMAŠIĆ, administrativni djelatnik

 

 

 

PODRUŽNICA MURSKO SREDIŠĆE

ODJEL ZA ODRASLE OSOBE NOVČANE POMOĆI

 

Jelena Turk Deban, dipl. soc. radnica - Predstojnica - TEREN

Tel: 040/543-610; e-mail: jelena.turk-deban@socskrb.hr

Fax: 040/543-773

 

Tanja Tkalec, dipl. soc. radnica,  tel: 040/543-609  - TEREN

Alenka Marodi Horvat, mag. soc. rada,  tel: 040/543-721 - TEREN

IVAN LESJAK, mag. prava, tel: 040/543-695

TOMAŠIĆ ROLAND, administrativni referent

 

 

 

 PODRUŽNICA OBITELJSKI CENTAR

 

LIDIJA VINKOVIĆ, dipl. soc. radnica - Predstojnica, tel: 040/395-926

JELENA PTIČEK PERKOVIĆ mag. psihologije, RATKO ČUČEK, dipl. psiholog (zamjena), tel: 040/395-902

SANJA DOLAR, dipl. pravica, tel: 040/395-933

DIJANA MIRI, soc. pedagoginja, tel: 040/395-927

RENATA SEVER, dipl. soc. radnica, tel: 040/395-927

 

 

 

 

Prikaz veće karte

   

Jakova Gotovca 9

40 000 Čakovec

Tel: 040 391 920

Fax:  040 391 936

Fax: 040 391 937

info@czss-ck.hr


Radno vrijeme:

07:00 - 16:00

 

RAD SA STRANKAMA u prijemnom uredu odvija se svakim radnim danom od 8 do 14 sati, a rad po ostalim odjelima organiziran je na način da se odvija i na terenu zbog čega se stranke primaju samo određene dane u tjednu po prethodnoj najavi i dogovoru.