Centar za socijalnu skrb Čakovec

Nalazite se ovdje: Home > O nama > Kontakti i lokacija

Kontakti i lokacija

 

CENTAR ČAKOVEC  CENTRALA 040 / 391-920;

e-mail: pisarnica@czss-ck.hr (službena e-mail adresa Centra za socijalnu skrb Čakovec za primanje zahtjeva i ostale poslovne korespodencije)

e-mail: info@czss-ck.hr (adresa za pravo na pristup informacijama)

                                   

 

RAVNATELJICA 


ALENKA BILIĆ, dipl. socijalna radnica, e-mail adresa: alenka.bilic@socskrb.hr, tel. 040/391-920

 


PRIJEMNI URED

Miroslava Vereš Benčik, socijalna radnica, tel: 040/391-922

 

 

 

ODJEL ZA DJECU, MLADE I OBITELJ

 

Ivana Majnarić, dipl. soc. radnica voditeljica Odjela za djecu, mlade i obitelj, email: ivana.majnaric@socskrb.hr, tel: 040/391-929

 

 

Josipa Mesarić, dipl.soc.radnica, tel:  040/391-955 - TEREN

Marijana Zrna, dipl.soc.radnica, tel: 040/391-951 - TEREN

Adela Janić, dipl.soc.radnica, tel040/390-958 - TEREN

Maja Toplek Kamenar, dipl.soc.radnica,tel: 040/391-941 - TEREN

Radmila Ambramović, dipl.soc.radnica, tel: 040/391-944 - TEREN

Elvira Maltar, dipl.soc.radnica, tel: 040/391-956 - TEREN

Renata Sever, dipl. soc. radnica, tel: 040/386-253 - TEREN

Branka Šalamon, dipl. soc. radnica: tel. 040/391-939 - TEREN 

Ivana Vranović, mag.soc.rada, tel: 040/386-254 - TEREN

Klara Vinković, mag. soc. rada, - TEREN

 

Sanja Dolar, dipl.pravnik, tel: 040/391-948 

Majda Bujan, mag.iur., tel: 040/391-296, zamjena Mirna Horvat, mag.iur

Jelena Haluga Novak, dipl. iur., 040/391-958

Nikolina Maksimović Đukec, dipl.iur., tel: 040/386-252

Martina Međimurec, mag. iur

 

Andrej Preglej, mag. psych. tel: 040/391-949

Andrea Štampar Lesjak, mag. psych., tel: 040/391-954

Biljana Crnčević Lapat, mag. psych., tel: 040/391-945

Anita Maglov, mag. psych

 

 

 

STRUČNA CJELINA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 

Stranke se primaju od ponedjeljka do četvrtka u terminu od 8,00 do 12,00 sati. 

Ivana Vranović, mag.soc.rada, tel: 040/386-254 - TEREN

Franjo Kocijan, dipl.soc.radnik, tel: 040/391-953 - TEREN

 

 

STRUČNA CJELINA ZA MALOLJETNIČKU DELIKVENCIJU

 

Jelena Wrana Kovač, prof. soc. pedagogije, tel: 040/391-921

Jelena Čugalj, dipl. soc.pedagog, tel: 040/391-943

 

POSLOVI POSVOJENJA

Ivana Majnarić, dipl.soc.radnica, tel: 040/391-929

Andrea Štampar Lesjakmag. psych., tel: 040/391-954

 Sanja Dolar, dipl.pravnik, tel: 040/391-948 

ODJEL ZA ODRASLE OSOBE I NOVČANE NAKNADE


Stranke se primaju utorkom, četvrtkom i petkom od 8,00 do 12,00 sati. 


Melita Horvat, mag.soc.rada, voditeljica Odjela za odrasle osobe i novčane naknade - TEREN

email: melita.horvat©socskrb.hr; tel:040/391-932 

Josipa Pigac, mag.soc.rada - tel: 040/391-931  - TEREN

Mirna Bojićdipl.soc.radnica - tel: 040/391-930  - TEREN

Genoveva Krsnik, mag.soc.politike - tel: 040/391-950  - TEREN

Ivana Sinković, mag. soc. rada - tel:040/391-924  -  TEREN

Mateja Krčar, mag. soc. rada- tel: 040/391-925   - TEREN

Josipa Brezničarmag.soc.politike - tel: 040/391-297  - TEREN

Jelena Logožar, dipl. soc. radnica - tel: 040/391-947  - TEREN

Petra Braniša, mag. soc. rada - tel: 040/385-069   - TEREN

Nela Fiškuš, mag. soc. rada - tel: 040/391-937 - TEREN

 

 

Mirna Horvat, mag.iur., tel: 040/391-927 

Ivana Marković, dipl.iur., tel: 040/391-923 

Aida Babović, univ. spec. iur., tel: 040/391-942 

Hana Lisjak, mag. iur., -tel: 040/386-255 

 


STRUČNA CJELINA ZA UDOMITELJSTVO

 

Matea Hižman, mag. soc.rada, tel: 040/391-952

Petra Takač, mag.psih, tel: 040/391-946

 

RAČUNOVODSTVO


SANJA HORVAT, voditelj, 391 933     fax: 391 936
IVANA CVRTILA                391 928
NEVENKA VUKOV            391 935
MARTA NESTIĆ                391 934
BISERKA TARANDEK       391 959
 

PISARNICA

ROLAND TOMAŠIĆ 391 940       fax: 391 936
DEJAN DOKLEJA      391 957
MARINA BREST       391 957

 

 

 

PODRUŽNICA OBITELJSKI CENTAR

 

Lidija Vinković, dipl. soc. radnica, 040/395 926 

Jelena Ptiček Perković, mag. psihologije, 040/395-927

Tamara Žganec, mag. pead. soc., 040/395-933

Dijana Miri, prof. soc. pedagog, 040/395-902

Kristina Zorčec, dipl. soc. radnica, 040/395-933

Tina Mlinarec, mag. paed. soc., 040/395-902

Dijana Bačani, mag. psihologije, 040/395-927

Josipa Krsnik, mag. psihologije, 040/395-927

Tanja Strbat, mag. soc. rada, 040/395-933

 

 

 

 

 

Prikaz veće karte

   

Jakova Gotovca 9

40 000 Čakovec

Tel: 040 391 920

Fax:  040 391 936

info@czss-ck.hr


Radno vrijeme:

07:00 - 16:00

 

RAD SA STRANKAMA u prijemnom uredu odvija se svakim radnim danom od 8 do 14 sati, a rad po ostalim odjelima organiziran je na način da se odvija i na terenu zbog čega se stranke primaju samo određene dane u tjednu po prethodnoj najavi i dogovoru.

 

Ulaz

nach oben