Centar za socijalnu skrb Čakovec

Nalazite se ovdje: Home > O nama > CZSS Čakovec

CZSS Čakovec

USTROJ CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC

Ravnateljica centra
- Alenka Bilić, dipl. socijalna radnica


Prijemni ured


U prijemnom uredu uspostavlja se prvi kontakt s osobom koja traži novčanu naknadu ili socijalnu uslugu, obavlja se inicijalna procjena potreba, daju se informacije korisnicima o mogućnostima zadovoljavanja njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi, te izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u zajednici,pruža se stručna pomoć u vezi s ostvarivanjem njihovih prava.

 

Odjel za odrasle osobe i novčane naknade

Odjel obavlja poslove zaštite starijih i nemoćnih osoba, odraslih osoba sa invaliditetom, psihički bolesnih odraslih osoba, odraslih osoba pod skrbništvom i osoba nad kojima roditelji ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti; bolesnih odraslih osoba koje zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ne mobu udovoljiti osnovnim životnim potrebama, beskućnika ,odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim oblicima ovisnosti; odraslih osoba žrtvama obiteljskog nasilja ili nasilničkog ponašanja,te odraslih osoba žrtavama trgovanja ljudima rješava u prvom stupnju o pravu na doplatak za pomoć i njegu, na osobnu invalidninu, o pravu na pomoć i njegu u kući, na uslugu smještaja, te provođenje postupka priznavanja prava na status roditelja njegovatelja; prati prilike smještenih osoba, poduzima radnje za njihovo daljnje zbrinjavanje i poduzima radnje za zaštitu njihovih interesa.
Svaki socijalni radnik nadležan je za određeno područje u Međimurskoj županiji, a rad na odjelu organiziran je u stručnim timovima koji se formiraju ovisno o tome kakva se usluga pruža ili koje se pravo ostvaruje. Timovi se u pravilu se sastoje od socijalnog radnika, pravnika i psihologa .

Odjel rješava u prvom stupnju o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu , jednokratnu pomoć i novčanu naknadu do zaposlenja; pruža usluge socijalnog i drugog stručnog rada; potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema; potiče i razvija dobrotvorne i druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini.

Svaki socijalni radnik nadležan je za određeno područje u Međimurskoj županiji, a rad na odjelu organiziran je u stručnom timu koji se sastoji od socijalnog radnika i pravnika .

U sklopu ovog odjela djeluje Stručna cjelina za udomiteljstvo.


Odjel za djecu, mlade i obitelj

Odjel rješava u prvom stupnju o pravima iz obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite, rješava pitanja vezana za brak i odnose u braku i odnose roditelja i djece; provodi postupke prevencije i ranog otkrivanja i prepoznavanja uzroka za nastanak soc.problema; provodi mjere za zaštitu prava i dobrobiti djece; provodi postupak posvojenja; rješava u prvom stupnju o pravu na skrb izvan vlastite obitelji djece i mladeži; rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi za djecu i mladež s invaliditetom; provode se postupci za zaštitu prava i interesa djece, maloljetnika i mlađih punoljetnih osoba s poremećajima u ponašanju; rješava u prvom stupnju skrbništvo nad djecom i mladeži, te poduzima potrebne radnje za zaštitu imovinskih prava i interesa štićenika; provodi postupke za ostvarivanje prava na privremeno uzdržavanje, provodi poslove u vezi s udomiteljstvom djece i mladeži; provodi postupke sukladno protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji s djecom i mladeži i protokola u postupanju u slučaju vršnjačkog nasilja.

Svaki socijalni radnik nadležan je za određeno područje u Međimurskoj Županiji, a rad na odjelu organiziran je u stručnim timovima koji se formiraju ovisno o tome kakva se usluga pruža ili koje se pravo ostvaruje.Timovi se u pravilu se sastoje od socijalnog radnika, pravnika i psihologa i/ili socijalnog pedagoga .

 

Odjel računovodstveno-financijskih, administrativnih i tehničkih poslova 

U Odjelu računovodstveno-financijskih, administrativnih i tehničkih poslova je zaposleno 9  djelatnika i voditelj Odjela:

Obavlja sve računovodstveno-financijske, administrativne i tehničke poslove Centra za socijalnu skrb te Podružnica u Murskom Središću i  Obiteljski centar..Sjedište ove službe je u Centru za socijalnu skrb Čakovec.

Korisnici Centra i Podružnica ostvaruju svoja prava prema adresi svoga prebivališta, gdje sa nadležnim stručnim djelatnikom rješava eventaulne poteškoće u isplati priznatih prava.
Iznimno, ako je potrebno da osobnim kontaktom riješe nastali problem korisnici se mogu obratiti službi računovodstva.

 

U Računovodstvu zaposlena su  4 računovodstvena djelatnika.


Na urudžbenom zapisniku zaposlena su 3,5 administrativna djelatnika.

 

Tehničke i pomoćne poslove u Centru  obavlja jedna spremačica te vozač.

Ulaz

nach oben