Centar za socijalnu skrb Čakovec

Nalazite se:  Home > O nama > CZSS Čakovec

CZSS Čakovec

USTROJ CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC

Ravnateljica centra
- Alenka Bilić, dipl. socijalna radnica


Prijemni ured, Jednokratne naknade i naknade do zaposlenja


- Gordana Korpić, dipl. socijalna radnica

- Josipa Brezničar, mag.socijalne politike

U prijemnom uredu uspostavlja se prvi kontakt s osobom koja traži novčanu naknadu ili socijalnu uslugu, obavlja se inicijalna procjena potreba, daju se informacije korisnicima o mogućnostima zadovoljavanja njihovih potreba kroz sustav socijalne skrbi, te izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u zajednici,pruža se stručna pomoć u vezi s ostvarivanjem njihovih prava.

 

Odjel novčanih pomoći
- Olga Špirk Bali, dipl. socijalna radnica
- Branka Marciuš, socijalna radnica
- Majda Bujan, dipl. pravnik
- Martina Kovačić Lesar, dipl. socijalna radnica
- Ivana Sinković, dipl. socijalna radnica - zamjena

Odjel rješava u prvom stupnju o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu , jednokratnu pomoć i novčanu naknadu do zaposlenja; pruža usluge socijalnog i drugog stručnog rada; potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema; potiče i razvija dobrotvorne i druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini.

Svaki socijalni radnik nadležan je za određeno područje u Međimurskoj Županiji, a rad na odjelu organiziran je u stručnom timu koji se sastoji od socijalnog radnika i pravnika .


Odjel za djecu, mlade i obitelj
- Franjo Kocijan, dipl. socijalni radnik
- Ivana Majnarić, dipl. socijalna radnica
- Jelena Logožar, dipl. socijalna radnica
- Elvira Maltar, dipl. socijalna radnica
- Radmila Abramović, dipl. socijalna radnica
- Petra Braniša, mag. soc. pol. zamjena Marijana Zrna, dipl.soc.radnica
- Vida Drenški, dipl. psiholog, prof.
- Andrea Štampar Lesjak, dipl. psiholog, prof.
- Biljana Crnčević, mag.psihologije
- Jelena Čugalj,dipl.soc.pedagog
- Jelena Wranna Kovač, dipl.soc.pedagog - zamjena Patra Perhoć,        mag.soc.pedag.
- Jelena Haluga Novak, dipl. pravnica
- Milenko Perković,dipl.pravnik
- Josipa Vibović, dipl. socijalna radnica
- Maja Toplek Kamenar, dipl. soc. radnica;
- Branka Šalamon, mag. soc. rada; 
- Nikolina Maksimović - Đukec, dipl. pravnik

Odjel rješava u prvom stupnju o pravima iz obiteljsko-pravne i kazneno-pravne zaštite, rješava pitanja vezana za brak i odnose u braku i odnose roditelja i djece; provodi postupke prevencije i ranog otkrivanja i prepoznavanja uzroka za nastanak soc.problema; provodi mjere za zaštitu prava i dobrobiti djece; provodi postupak posvojenja; rješava u prvom stupnju o pravu na skrb izvan vlastite obitelji djece i mladeži; rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi za djecu i mladež s invaliditetom; provode se postupci za zaštitu prava i interesa djece, maloljetnika i mlađih punoljetnih osoba s poremećajima u ponašanju; rješava u prvom stupnju skrbništvo nad djecom i mladeži, te poduzima potrebne radnje za zaštitu imovinskih prava i interesa štićenika; provodi postupke za ostvarivanje prava na privremeno uzdržavanje, provodi poslove u vezi s udomiteljstvom djece i mladeži; provodi postupke sukladno protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji s djecom i mladeži i protokola u postupanju u slučaju vršnjačkog nasilja.

Svaki socijalni radnik nadležan je za određeno područje u Međimurskoj Županiji, a rad na odjelu organiziran je u stručnim timovima koji se formiraju ovisno o tome kakva se usluga pruža ili koje se pravo ostvaruje.Timovi se u pravilu se sastoje od socijalnog radnika, pravnika i psihologa i/ili socijalnog pedagoga .

 

Odjel za odrasle osobe

- Adela Janić, dipl. socijalna radnica - zamjena Melita Horvat, mag.soc.rada
- Vesna Lepen Vidrač, dipl. socijalna radnica
- Miroslava Vereš Benčik, dipl. socijalna radnica
- Antonija Canjuga, dipl. socijalna radnica
- Ivana Marković, dipl. pravnica
- Aida Babović, dipl. pravnica
- Petra Takač, dipl. psiholog 

Odjel obavlja poslove zaštite starijih i nemoćnih osoba, odraslih osoba sa invaliditetom, psihički bolesnih odraslih osoba, odraslih osoba pod skrbništvom i osoba nad kojima roditelji ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti; bolesnih odraslih osoba koje zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ne mobu udovoljiti osnovnim životnim potrebama, beskućnika ,odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim oblicima ovisnosti; odraslih osoba žrtvama obiteljskog nasilja ili nasilničkog ponašanja,te odraslih osoba žrtavama trgovanja ljudima rješava u prvom stupnju o pravu na doplatak za pomoć i njegu, na osobnu invalidninu, o pravu na pomoć i njegu u kući, na uslugu smještaja, te provođenje postupka priznavanja prava na status roditelja njegovatelja; prati prilike smještenih osoba, poduzima radnje za njihovo daljnje zbrinjavanje i poduzima radnje za zaštitu njihovih interesa.
Svaki socijalni radnik nadležan je za određeno područje u Međimurskoj Županiji, a rad na odjelu organiziran je u stručnim timovima koji se formiraju ovisno o tome kakva se usluga pruža ili koje se pravo ostvaruje. Timovi se u pravilu se sastoje od socijalnog radnika, pravnika i psihologa .


Stručna cjelina za udomiteljstvo (specifičnost našeg Centra zbog velikog broja udomiteljskih obitelji): 
- Melita Novak Ban, dipl.soc.radnica
- Petra Takač, dipl. psiholog


Računovodstveno-financijska služba

U računovodstvu je zaposleno 4 računovodstvenih djelatnika i voditelj računovodstva:

- Sanja Horvat, dipl.oec
- Vesna Tropša,oec - zamjena Marta Nestić, univ.bacc.oec.
- Nevenka Vukov
- Laura Hranilović
- Biserka Tarandek 


Obavlja sve računovodstveno-financijske poslove Centra za socijalnu skrb te Podružnica u Murskom Središću i Prelogu i Podružnice Obiteljski centar..Sjedište ove službe je u Centru za socijalnu skrb Čakovec.
Korisnici Centra i Podružnica ostvaruju svoja prava prema adresi svoga prebivališta,gdje sa nadležnim stručnim djelatnikom rješava eventaulne poteškoće u isplati priznatih prava.
Iznimno,ako je potrebno da osobnim kontaktom riješe nastali problem korisnici se mogu obratiti službi računovodstva.


Na urudžbenom zapisniku zaposlena su tri administrativna djelatnika:

- Ružica Horvat
- Dejan Dokleja
- Marina Brest, upravna pravnica - zamjena Valerija Brezovački, upravna pravnica

Pomoćne poslove u Centru te obje Podružnice obavlja jedna spremačica:

- Renata Lehkec

 

Dobrodošli!

Centar za socijalnu skrb Čakovec

 

01-10-2018

Adoptin Vikend posvojenja u Čakovcu 5. i 6. 10. 2018. godine

 

 01-10-2018

Objava projekta "Želim obrazovanje i posao"

Prijavnica

 

18-09-2018

 

Raspisan natječaj za dodjelu "Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2018. godini LINK

 

13-07-18

Projekt "Želim obrazovanje i posao"

12-07-2018

Projekt "Evo me"

25-04-2018

Natječaj za radno mjesto stručni radnik - socijalni radnik/ca (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

 

10-01-2018

Natječaj za radno mjesto stručni radnik - pravnik (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

 

04-10-2017

Dana 29. rujna 2017. godine u Narodnim novinama objavljen je natječaj za dodjelu "Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2017. godini LINK 

 

26-09-2017

Interni natečaj za imenovanje predstojnika/ce u Podružnici Mursko Središće

21-8-2017

Obavijest za učenike srednje i osnovne škole sa zahtjevom - ZAHTJEV

 

21-8-2017.

Interni natječaj za predstojnice u Prelogu i M. Središću

 

11-08-2017

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Čakovec

 

02-05-2017

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalnu skrb Čakovec

05-10-2016

Na stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih objavljen je Natječaj za dodjelu "Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2016. godini LINK

 

 06-09-2016

 Obavijest o sufinanciranju udžbenika za srednje škole LINK

14-06-2016

 Natječaj za radno mjesto socijalni radnik (m/ž) jedan izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme 

26-11-2015

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Međimurske županije izradilo je prigodan (kratki) film na temu obiteljskog nasilja, tj. nasilja nad ženama "Odbijam biti statistika" 


29-09-2015

Na stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih objavljen je Natječaj za dodjelu "Nagrade za promicanje prava djeteta" u 2015. godini LINK

 

08-09-2015

Obavijest za korisnike ZMN- besplatni udžbenici Objave i natječaji
LINK

 

21-05-2015

Natječaj za radno mjesto stručni radnik – socijalni pedagog (m/ž) u Podružnici Obiteljski centar LINK

 

10-06-2015

Natječaj za radno mjesto psiholog, pravnik, administrator, 2 socijalna radnika
LINK

 

01-07-2015

Natječaj za radno mjesto psiholog, pravnik
LINK 

 

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| html| css| Ulaz