URL: czss-ck.hr/?Dokumentacija___Zakoni

Zakoni
 

Obiteljski Zakon

Zakon o udomiteljstvu

Zakon o izvršavanju sankcija izrečenim maloljetnicima

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o strancima

Zakon o pravobranitelju za djecu

Zakon o pravu na prstup informacijama

Zakon o ravnopravnosti spolova

Zakon o ustanovama

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Zakon o doplataku za djecu

Zakon o sudovima za mladež

 

Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja

 

Zakon o suzbijanju diskriminacije


Zakon o zaštiti tajnosti podataka

Zakon o azilu

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

Zakon o nasljeđivanju

Zakon o općem upravnom postupku

 

Zakon o privremenom uzdržavanju

Ustav RH 2011