URL: czss-ck.hr/?Dokumentacija___Interni_akti_centra

Interni akti centra

 

Statut Centra za socijalnu skrb Čakovec

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova CZSS Čakovec

Pravilnik o unutarnjem nadzoru

Pravilnik o radu

Pravilnik o zaštiti na radu

Poslovnik o radu stručnog vijeća

Poslovnik o radu Upravnog vijeća CZSS Čakovec

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Centra za socijalnu skrb Čakovec

Procedura stvaranja obaveza

Pravilnik o stručnom usavršavanjui osposobljavanjuradnika CZSS Čakovec

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima

Pravilnik o upotrebi pečata i njihovom čuvanju

Pravilnik o provedbi bagatelnih javno-nabavnih postupaka

Pravilnik o službenoj tajni

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Pravilnik o korištenju službenog vozila

Procedura o blagajničkom poslovanju

Procedura za izdavanje i obračunavanje putnih naloga

Pravilnik o upravljanju i raspolaganju imovinom

Pravilnik o organizacijskim mjerama i sigurnosnoj proceduri pri radu svakog zaposlenika i zaštitarske službe te pravila ponašanja stranaka i drugih osoba koje dolaze u Centar za socijalnu skrb

Odluka o pravilima ponašanja u prostorijama CZSS Čakovec i Podružnicama