URL: czss-ck.hr/?Dokumentacija___Financijska_izvje%C5%A1%C4%87a

Financijska izvješća

 

 

Financijski izvještaj siječanj-lipanj 2018. godine

Financijski izvještaj siječanj-ožujak 2018. godine

Godišnje izvješće Centra za 2017. godinu 

Financijski plan za razdoblje 2018. - 2020. godine 

Bilješke uz financijska izvješća za 2017. godinu 

Financijski izvještaj siječanj - prosinac 2017. godine 

II izmjena FP za 2017. godinu

Financijski izvještaj za siječanj - rujan 2017. godine 

Financijski izvještaj za siječanj - lipanj 2017. godine

Prva izmjena Plana nabave za 2017. godinu

Prva izmjena Financijskog plana za 2017. godinu

Financijski izvještaj za siječanj - ožujak 2017. godine

Financijski plan za razdoblje 2017. do 2019. godine

Plan i program za 2017. godinu