Centar za socijalnu skrb Čakovec

Nalazite se ovdje: Home > Djelatnosti > Obiteljsko pravna zaštita > Zaštita djece

Zaštita djece

 
Svatko je dužan obavijestiti centar za socijalnu skrb:
o svim oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja,
spolne zloporabe,
zanemarivanja ili nehajnog postupanja,
zlostavljanja ili izrabljivanja djeteta.
Centar za socijalnu skrb odmah po primitku takve obavijesti dolazi u obitelj i poduzima mjere za zaštitu djetetovih prava.
Kad roditelj ne skrbi dovoljno o prehrani djeteta, njegovoj higijeni, odijevanju, medicinskoj pomoći, redovitom pohađanju škole, ne sprječava dijete u štetnom druženju, zabranjenim noćnim izlascima, skitnji, prosjačenju ili krađi, smatra se da u većoj mjeri zanemaruje podizanje, odgoj i obrazovanje djeteta.
 
Mjere koje poduzima centar za socijalnu skrb za zaštitu djetetovih prava: 
upozorava roditelje na pogreške i propuste u skrbi i odgoju djeteta
pomaže roditeljima da te pogreške i propuste uklone
upućuje roditelje u savjetovalište ili obiteljski centar
određuje nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi kad ima više pogrešaka i propusta u skrbi o djetetu, kad su pogreške i propusti učestali ili kad je roditeljima potrebna posebna pomoć u odgoju djeteta.
Centar za socijalnu skrb, u slučaju kad utvrdi da su roditelji u većoj mjeri zanemarili podizanje, odgoj i obrazovanje djeteta, predlaže sudu donošenje odluke kojom se oduzima roditeljima pravo da žive s djetetom i povjerava ga se drugoj osobi, domu socijalne skrbi ili drugoj pravnoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi.
Roditelj koji nije pravodobno obavijestio nadležni centar za socijalnu skrb ili nije sam poduzeo ništa za zaštitu djeteta od postupaka koje počini drugi roditelj ili članovi obiteljske zajednice, jednako je odgovoran i snosi zakonske posljedice.

Ulaz

nach oben