Centar za socijalnu skrb Čakovec

Nalazite se ovdje: Home > Djelatnosti > Obiteljsko pravna zaštita > Odnosi roditelja i djece

Odnosi roditelja i djece

Roditeljska skrb

Roditeljsku skrb čine odgovornosti, dužnosti i prava roditelja, s ciljem zaštite dobrobiti djeteta. 
Roditelji su dužni:
brinuti o zdravlju, odgoju i obrazovanju djeteta,
čuvati dijete i skrbiti o njegovim potrebama,
nadzirati djetetovo druženje s drugim osobama i provođenje slobodnog vremena,
štititi dijete od ponižavanja i tjelesnog kažnjavanja od strane drugih osoba,
odgajati dijete u skladu s njegovom dobi i zrelosti, uvažavajući pravo djeteta na slobodu savjesti, vjerskog i drugog uvjerenja.
Pravo je roditelja:
 da žive sa svojim djetetom, osim ako je to suprotno dobrobiti djeteta,
da ravnopravno, sporazumno i zajednički skrbe o djetetu, bez obzira žive li zajedno ili odvojeno.

Pravo je i dužnost roditelja :
da zastupaju dijete i da za njega sklapaju pravne poslove,
da uzdržavaju dijete,
da upravljaju imovinom djeteta do njegove punoljetnosti.

  

Odnosi roditelja i djece

Ako roditelji ne žive u obiteljskoj zajednici, sud će odlučiti s kojim će roditeljem dijete živjeti te odrediti način i vrijeme susreta i druženja djeteta s drugim roditeljem.
Radi zaštite dobrobiti djeteta susreti i druženje djeteta s roditeljem koji ne živi s djetetom mogu se ograničiti ili zabraniti, a prema okolnostima slučaja sud može odrediti osobu u čijoj će se nazočnosti održavati susreti i druženje.
Oba roditelja ili roditelj koji sam skrbi o djetetu mogu čuvanje i odgoj djeteta privremeno povjeriti drugoj osobi, a ustanovi socijalne samo uz odluku centra za socijalnu skrb.
Sud može donijeti odluku, uzimajući u obzir dobrobit djeteta, o susretima i druženju unuka s bakom, odnosno djedom, kao i o susretima i druženju s braćom ili polubratom i polusestrom.
Centar za socijalnu skrb daje sudu mišljenje u svim postupcima u kojima sud odlučuje o skrbi o djetetu i o susretima i druženju, s ciljem zaštite dobrobiti djeteta. 

 

Ulaz

nach oben