Centar za socijalnu skrb Čakovec

Nalazite se ovdje: Home > Djelatnosti > Drugi oblici pomoći

Drugi oblici pomoći


Prema Zakonu o socijalnoj skrbi lokalne i područne samouprave dužni su osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno navedenom Zakonu te sukladno financijskim mogućnostima osigurati na svom području i druge materijalne oblike pomoći i potpora grana:
-jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su u svom proračunu osigurati sredstva za troškove ogrijeva korisniku pomoći za uzdržavanje a jedinice lokalne samouprave sredstva za ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja.

Gradovi i općine dužni su u svom proračunu osigurati sredstva za usluge prehrane u - pučkim kuhinjama,
-pružanje usluga prihvatilišta za smještaj beskućnika,
- subvencije u plaćanju pojedinih socijalnih usluga i drugih usluga sukladno svojim općima aktima,
-poticati rad udruga i volonterski rad u socijalnoj skrbi ,
-razvijati druge oblike socijalne skrbi na svojem području.

 

Ulaz

nach oben